เงื่อนไขและข้อตกลง


1. การซื้อขาย ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน ผู้ขายจึงจะสามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

2. สินค้าจะถูกจัดส่งให้ได้ในระยะเวลา 3 - 7 วันทำการ

3. ผู้ซื้อต้องใส่ข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อจัดส่งและเราจะส่งโดยไปรษณีย์ไทยด้วย EMS ฟรี

4. หากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของสินค้า

5. หากผู้ซื้อไม่พึงพอใจสินค้าที่ซื้อไปแล้ว สามารถคืนได้ภายใน 7 วันเมื่อได้รับสินค้าแล้วผ่านระบบ  คืนสินค้า

6. หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อบริษัทล่วงหน้า