ความเป็นส่วนตัว


เพื่อความสบายใจของผู้ซื้อทุกท่าน เราจึงเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน


1. ฟองท์เคารพในสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนตัวทุกประการ

2. ข้อมูลลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากการทำธุรกรรมกับโซโรมอนเท่านั้น

3. ระบบของฟองท์ ไม่เก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินใดๆ ของผู้ซื้อไว้ในเว็บของเรา