แหวนแต่งงาน-เงิน

แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น แหวนคู่รัก แหวนคู่ ที่ทำจากเงิน เป็นเครื่องประดับที่ใช้แสดงความผูกพันธ์ระหว่างคนสองคน ว่าจะรักและผูกพันธ์ต่อกันตลอดไป เหมือนวงแหวนที่เป็นวงรอบ ซึ่ง ไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีจุดสิ้นสุด


ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.